İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam dünyasının en önemli çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliği platformudur. İSEDAK, İslam ümmetinin ortak kalkınma sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla hizmet veren merkezi bir Forum niteliğindedir.

İİT’nin dört Daimi Komitesi’nden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda kurulmuştur. 1984 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Başkan olarak seçilmesi ve aynı yıl  bakanlar düzeyinde ilk toplantının gerçekleştirilmesiyle birlikte Fas Krallığı’nın Kazablanka kentinde düzenlenen Dördüncü İslam Zirve Konferansı’nda işlerlik kazanmıştır. İSEDAK’ın, dört kıtaya yayılmış toplam 57 Üye Ülkenin yanı sıra 5 de Gözlemcisi bulunmaktadır.

İSEDAK’ın amaçları:

  • İslam Ümmetinin önündeki ekonomik sorunları ele almak ve Üye Devletlerin kalkınma çabalarına katkıda bulunmak.
  • Bilgi üretmek ve yaymak, tecrübe ve en iyi uygulamaları paylaşmak, Strateji’de yer verilen vizyon ve ilkeler doğrultusunda Üye Devletler arasında ortak bir anlayış geliştirmek ve politikaları birbirine yaklaştırmak.
  • Uluslararası ekonomik ve ticari meselelerin tartışılması için Üye Devletlere yönelik merkezi bir forum olarak görev yapmak.
  • Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik bütün imkanları araştırmak.
  • Üye Devletlerin refahını artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
  • İİT’nin Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak şeklinde sıralanabilir.

İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında genellikle Ekim veya Kasım aylarında olmak üzere her yıl bakanlar düzeyinde İstanbul’da toplanmaktadır. İSEDAK, bugüne kadar düzenli aralıklarla 35 Oturum düzenlemiştir.

İSEDAK, aynı zamanda pek çok program/proje başlatmış ve bunların birçoğunu başarılı bir şekilde uygulamıştır. Daha ayrıntılı bilgi için İSEDAK İlerleme Raporları’na göz atabilirsiniz. İSEDAK Oturum Raporları için tıklayınız.