HAKKIMIZDA

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam dünyasının çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik ana platformudur. İSEDAK, İslam ümmetinin ortak kalkınma sorunlarını belirlemek ve çözümler üretmek üzere merkezi bir Forum olarak hizmet verir.

İİT'nin dört daimi komitesinden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif'te düzenlenen 3. İslam Zirve Konferansı tarafından kurulmuştur. 1984 yılında Kazablanka'da gerçekleştirilen 4. İslam Zirve Konferansı'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının İSEDAK Daimi Başkanlığını üstlenmesiyle operasyonel hale gelmiştir ve aynı yıl Bakanlar düzeyindeki ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. İSEDAK, dört kıtaya yayılmış 57 üye ülke ve 5 gözlemci ülkeye sahiptir.

İSEDAK'ın hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • İslam toplumunun ekonomik güçlükleri ile ilgilenmek ve Üye Devletlerin kalkınma çabalarına katkıda bulunmak.
  • İSEDAK Stratejisinin vizyon ve ilkelerine uygun olarak Üye Devletler arasında bilgi üretmek ve yayılmasını sağlamak, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmak, ortak bir anlayış geliştirmek ve politikaların yakınlaşmasını sağlamak
  • Uluslararası ekonomik ve ticari konuları tartışmak üzere Üye Devletlere merkezi bir forum olarak hizmet vermek.
  • Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi için mümkün olan tüm imkanları kullanmak.
  • Üye Devletlerin refahının artırılması amacıyla programlar geliştirmek ve öneriler sunmak.
  • Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili İİT faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak.

İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Başkanlığında, Bakanlar düzeyinde her yıl genellikle Ekim veya Kasım aylarında düzenli olarak toplanır.

İSEDAK birçok program ve projeyi başarıyla uygulamış, bugüne kadar 32 toplantı gerçekleştirmiştir.